Vandskade

Vi klare udbedring af dit vandskadet loft i din lejlighed eller hus.

Vandskade i kælder

Vandskader kan skabe uoverskuelige skader

Hvis du får en vandskade i din ejendom, er det ikke noget, du skal tage let på. Før du får set dig om, har en vandskade skabt uoverskuelige skader på din ejendom og dit inventar. Jo før der sættes ind, jo mindre risiko er der for, at din vandskade udvikler sig alvorligt i form af skimmelsvamp, råd, skader på bygningen, ødelagt inventar og meget mere.

Hvis du får en vandskade, skal du derfor så hurtigt som muligt kontakte en ekspert, der kan afhjælpe problemet. Københavns Boligrenovering ApS har stor erfaring med at rydde op efter en vandskade og forebygge nye vandskader.

Rigtig gode løsninger til kunden

Vi har gemmen en del år, været med til at renover kælder, efter det store vandskader, vi har haft efter oversvømmet kælder. Gemme et godt sammenarbejde mellem kunder og kundens forsikringsselvskabet og os, er det lykkes at opnå nogle rigtig godt løsninger til kunden.

Ring nu på tlf. (+45) 23 21 60 70 og få et gratis tilbud fra København Boligrenovering ApS.

En vandskade opstår, når der trænger større mængder vand ind i kælderen eller stueetagen. Årsagen er som regel voldsomme regnskyl, som resulterer i at regnvand trænger ind gennem kældervinduer, døråbninger eller sprækker, eller at kloakvand siver op igennem kloakken. Fejlen mange laver er, at de suger vandet op, men i øvrigt ikke foretager sig noget i forhold til affugtning. Og så er det skimmelsvampen kommer krybende og giver lugtgener og i de værste tilfælde allergiske reaktioner.

Stor erfaring i at bekæmpe skimmelsvamp

Hvis det virker bekendt, skal du kontakte Københavns Boligrenovering ApS – vi har stor erfaring i at bekæmpe skimmelsvamp på den mest effektive måde.

Københavns Boligrenovering ApS består af professionelle håndværkere, som har stor ekspertise i at udbedre følgeskader efter vandskader.

Især skimmelsvamp kan være svær at få bugt med, hvis man ikke er ekspert. Nogle gange er det nok med en afvaskning af de angrebne områder. Men er angrebet mere omfattende, kan man være nødt til at fjerne angrebne materialer og udskifte dem med nye. Uanset hvilken indsat, der er brug for i din ejendom, kan du få et tilbud fra Københavns Boligrenovering ApS.

Vi klare udbedring af dit vandskadet loft i din lejlighed eller hus, den klare vores dygtige malermester.

Skal du bruge et tilbud på reparation efter vandskade, så kontakt Københavns Boligrenovering ApS, og få et gratis tilbud på opgaven.

Vi har stor ekspertise i at udbedre følgeskader efter vandskader

Ring i dag for et gratis tilbud tlf.: (+45) 23 21 60 70 eller udfyld kontaktformularen!